Tidslinje

 • 1431 – Jean d’Arc brændes på bålet i Reims
 • 1539 – Fransk bliver det officielle sprog i Frankrig
 • 1534 – Franske pionere rejser til Canada
 • 1559 – 1560 krig imellem Frankrig og Italien, udsprunget af en længerevarende konflikt imellem de to nationer.
 • 1562 – 1598 Krigen om religionen. Den katolske og protestantiske kirke sloges i gaderne om ret og forkert. En krig, som den videnskabelige verden ligger i ly af, og udvikling går i stå i Frankrig, da ingen rigtigt ønsker at skabe opmærksomhed omkring sig selv.
 • 1661 Med den nyeste teknologi indenfor hejsemaskineri og brolæggerteknikker bygges Versailles.
 • 1778 De Amerikanske kolonier og Frankrig underskriver en traktat, som skal skabe samarbejde omkring det nye land. Traktaten skrives få år efter om i Paris og underskrives af flere involverede parter.

 

 • 1789 Den Første, Franske revolution
  • Bastille Saint-Antoine stormes og indtages af den franske befolkning.
  • Erklæringen om menneskets og borgerens rettigheder skrives.
  • Kirkens penge gives til nationen som en del af denne erklæring.

 

 • 1792 Den første republik
 • 1793 Louis XVI og Marie Antoinette henrettes pr guillotine, mange andre noble overhoveder følger trop.
 • 1795 Frankrig tager meter-systemet til sig. Dette giver større mulighed for samarbejde med andre lande. Frankrig bliver det første land til at gøre brug af damp som drivkraft for store høstmaskiner. De er imidlertid ikke effektive, og man går tilbage til okse.
 • 1796 Napoleon gøres til general af Frankrig
 • 1799 Den franske bank bliver til som styrende instans. Dette år bliver det desuden besluttet, at kirken skal betale en større sum penge årligt til nationen for at få lov til at praktisere deres religion frit i landet.
 • 1809 Napoleon indtager Moskva
 • 1814 Flere af den tidligere noble familie og kongefamilie begynder så småt at komme til magten igen.
 • 1816 Napoleon falder i krig.
 • 1821 Napoleons død
 • 1830 Les Trois Glorieuses: Paris’ befolkning laver problemer og optøjer – tre dage med revolution. Ønske om monarkiets genopståen
 • 1830 – 1848 Louis-Philippe I bliver kronet konge af det franske folk og Frankrig.
 • 1844 Fortællingen om de tre musketerer bliver utroligt populær både i ind og udland.

 

 • 1848 Den anden republik
 • 1849 Chopin dør i Paris; hele den franske nation sørger over en så stor kunstners alt for tidlige død.
 • 1852 – 1870 Napoleon III skaber et franske imperium, et ønske om at gøre Frankrig til en stor nation efter mange års fattigdom og depression (han dør i England i 1873)
 • 1858 En ung kvinde ved navn Bernadette påstås at have helbredende kræfter. Dette skaber stor røre i den videnskabelige kontra religiøse verden.
 • 1862 Kirken er på vej tilbage i Frankrig – især politiske og højtstående gejstlige ramler sammen på gaden. Der er en spænding blandt det franske folk
 • 1870 I et ønske om at udvide sit imperium går Napoleon i krig med Preussen. Han modtager inden kampen en kirkelig velsignelse, men taber slaget. Dette er med til at flytte den franske grænse – ikke kun på landkortet, men også mentalt. Kirken er endnu en gang ikke velset, og Napoleon III forlanger en undskyldning fra den ypperste kirkelige instans.

 

 • 1871 Den Tredje Republik formes
 • 1880 Det mekaniske damporgel opfindes
 • 1887 – 1894 Sadi Carnot; fransk gennembrud indenfor teknologiens verden. Sadis forskning har betydning for alt dampteknologisk tankevirksomhed. Det franske folk anerkendes som en del af den udviklende verden.
 • 1889 Første franske Verdens Expo
 • 1894 Militærofficer beskyldes for landsforræderi og dømmes til et ophold på fængselsøen Bagne de Cayenne.
 • 1895 Louis Pasteur forsker i, hvordan vi kan gøre mælk holdbar i længere perioder. Hans tanke kaldes pasteuriseringen og er det helt nye indenfor mælkeindustrien.
 • 1898 Emile Zola, forfatter, finder beviser for, at den militære officer fængslet for fire år siden ikke er skyldig, og at det franske militær har forfalsket beviser. Emile forsvinder kort efter. Sagen diskuteres meget i politiske og sociale kredse.
 • 1898, Expo til ære for den russiske Zarina Marianna Alexandrovna på 60-årsdagen for hendes tragiske dødsfald.