Rusland

ruslandRusland er et enevældigt monarki med en stærk zar i spidsen. Landet er præget af en ekspansionistisk tilgang som følge af at Rusland ikke har mødt modstand i mange år, og deres grænser er ikke naturlige, og kan derfor forøges ud over andre lande. Rusland har en gigantisk militær magt, primært grundet luftskibe med monterede bomber, som giver mulighed for en altødelæggende kraft.
Rusland er styret af Zar Alexander III af Rusland, som er en retfærdig men hård leder, der er fulgt i sin faders, Alexander II, fodspor. Han har set mulighed for et land i vækst og frihed til folket. Men hans ønske om frihed skaber uro blandt nogen, og der er i det skjulte de, som ønsker en revolution, og også de som ønsker en mere kontrollerende zar.

Rusland er et land som alle andre lande ser op til, fordi deres militære magt er stor, og fordi de også har haft store fremskridt indenfor lægevidenskaben, men de er også frygtet for deres nådesløse krigsførelse – det har både Preusserne og senest Det Ottomanske Rige måttet sande.

Rusland i dag:
Indenrigs er landet splittet imellem støtterne af Alexander IIIs ønske om at modernisere Rusland, stærkt inspireret af det vestlige Europa, og de mere nationalistiske kræfter, der helst så Rusland gå i en langt mere socialistisk retning inspireret af Marx’ værker, og de er ikke blege for at bruge terror for at fremme deres sag.

Det Russisk kejserrige udgør ud over Rusland og stater som Mongoliet og Finland også områderne Ungarn, Hviderusland, Ukraine, Moldova, Georgien, Armenien, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Usbekistan, Turkmenistan, Kirgisistan, Tadsjikistan, det sydlige Kaukasus samt Estland og Letland.