Det Ottomanske Rige

tyrkietDet Ottomanske Rige, der længe har levet højt på at være Porten imellem fjernøsten og Europa, blomstrede og udviklede sig som et af de helt store, moderne foregangslande i midten af 1800-tallet. .

Den opslidende Krim-krig, der ellers havde ført til en modernisering af værnepligten, blev dog enden for den ottomanske storhedstid, da landet blev erklæret bankerot i 1875. Den Offentlige Ottomanske Gældsadministration – en samling af europæiske magthavere, primært fra Frankrig og Storbritannien – overtog styringen af økonomien.

Ottomannerne prøvede at rejse sig fra nederlaget ved at konstituere det første parlament i 1876. Det holdt desværre kun i to år, før sultanen gjorde en ende på den historie. Samtidig var landet også i krig med Rusland i 1877 – det endte med et nederlag til det Ottomanske Rige i ’78, afhændingen af områder som Bulgarien, Rumænien, Serbien og Montenegro samt overgivelsen af Bosnien-Herzegovina og Novi Pazar til Østrig-Ungarn og Cybern til Storbritannien.

I et forsøg på at få genrejst rigets integritet blev den religiøse statsstyring genindført i midten af 1890’erne, og som et resultat heraf har der de seneste år været en menneskejagt på kristne minoriteter i riget. Så sent som sidste år, i 1897, har der været tilfælde hvor store menneskemængder er blevet massakreret! Men på trods af europæisk fordømmelse, er der endnu ingen, der faktisk har gjort noget konkret for at stoppe det.

Det Ottomanske Rige i dag:
Riget har på flere punkter nået bunden og føler sig nu truet af  de arrogante, europæiske magter, der holder landets økonomi i skak og fordømmer deres styringsform. Men på det seneste har de set en allieret i det nye Tyske Kejserrige – måske de kan rejses sig i fællesskab?