Europa

Europa 1898:

Folkeslagene i Europa har dannet nationalstater; Grækenland er blevet et monarki. Storbritannien ønsker at udvidde deres økonomiske indflydelse for på den måde at få mere magt. Det Tyske Kejserrige har samlet sig og ønsker genrejsning.

Med indførelsen af gigantiske togbaner og zeppelinere er det blevet mere normalt for folk at rejse, men det har ikke kunnet forhindre den ulmende konflikt, der eksisterer imellem de nationale stater. Især Det Tyske Kejserriges centralisering af magt i regionen og dets provokationer over for især Frankrig, Storbritannien og Rusland skaber splid og usikkerhed.

Lægevidenskabens store spring har givet en meget faldende dødelighed, men dermed også mere fattigdom. Fordi det er acceptabelt at eksperimenterer og behandle på fattige er der en stigende tendens til blandt naturalister og biologer, at forske på en fattig masse af mennesker, som ingen anden vil tage sig af. Især fattige med en mørkere hudfarve savnes sjældent.

Kirken har samlet sig i Vatikanet og skaber uro blandt videnskabens verden. Der bliver råbt om helvedets ild til de der forsøger at løse Guds mysterium, og det er ikke ualmindeligt at krikens mænd ses til videnskabelige konferencer og udstillinger i et forsøg på at udstille opfinderes helligbrøde.

Fordi trykketeknologien er så fremskreden, sker den politiske debat imellem lande lige såvel som internt i landene primært i aviser og til skue for hele befolkningen. Telegrafen, talefonen og lignende opfindelser gør det lettere at sende informationer frem og tilbage hurtigt, og der går ikke længe fra at nyheden opstår til, den står trykt i avisen. Det er blevet lettere som ganske almindelig mand på gaden at sætte sig ind i det, der sker rundt om i verden, og det får de almindelige borgere til at engagere sig mere, end mand før har set. Men det skaber også frygt og mulighed for propaganda.