1898. Her er vi nu

Dette er en lille opsummering, i forhold til hvordan verden ser ud, hvilke forskelle vi har tænkt ind i scenariet og hvilke muligheder vi har åbnet op for som spillere.

Det medicinske fremskridt er længere i vores verdens version af 1898. Allerede tilbage i 1450’erne og frem, sker der et skred. Da Vinci møder accept i stedet for modstand, og han kortlagde menneskets gennerelle funktion. Ikke lang tid efter, bliver evolutionen bevist og menneskeaben bliver en realitet, den religiøse verden accepterer denne forskning, og arbejder ud derfra, Gud skabte revolutionen. Der er i Tyskland en forsker der i 1864 er ved at være færdig med en defibrillator, og i 1898 er den alment udbredt på alle sygehuse i Europa og Amerika. Forskning i den medicinske verden er generelt acceptabelt, og anatomisk forståelse er blandt lærde rimelig normalt. Mikrobiologi er ved at være en ting, men man har endnu ikke fået kortlagt alle kroppens celler.

Inden for det tekniske felt, er strømmen en normal ressource, man kan som privat tilkøbe sig strøm i eget hjem, og ellers er der adgang til statiske generatorer, som man kan trække fra hvis man er erhvervsmand. Strømmen bliver først opfundet af Ewald George Von Kleist, som donerer hans opfindelser til den tyske regering. Det Tyske Kejserrige investerer hurtigt i denne nye teknologi, og skaber fremskridt i landet, især i kombination med dampmaskinerne, da man nu kan kombinere damp med strøm. Von Kleists teori bliver dog hurtigt stjålet af andre lande, og det spreder sig som en steppebrand, og siden indførelsen er strøm nu lige så normalt som vand i hjemmet.

Dampteknologien er her, Zarinaens verdenshistorie skiller sig særligt ud i forhold til vores. Her er dampteknologien fremtiden. Alt kan køres på damp! Alt skal køres på damp! En hver opfinder med respekt for sig selv bygger maskiner, der kan noget med damp.
Dette skylles primært at mange store nationer som Rusland og Det Britiske Imperium har lavet store investeringer inden for dampteknologien. Drømmen om at hele Europa skal forbindes med togskinner med damptog, og at man derved kan skabe vækst og handel alle steder, er blevet en realitet, men der er en ny spiller på banen når der tales om transport: automobilet! Selvom skeptikerne mener, at dette transportmiddel er helt overflødigt, og at hesten er det eneste rigtige transportmiddel til kortere ture, er der mere end én opfinder, der satser stærkt på automobilets fremtid!

Desuden har man stor succes med luftpost ved hjælp af små heliumballoner. Ideen var yderst omdiskuteret i 1864, men her, 38 år senere, er teknologien perfektioneret og fungerer upåklageligt ved, at en lille dampmotor driver den lille miniaturezeppeliner frem og vha. et yderst avanceret navigationssystem finder vej til en modtagende poststation! Dette har revolutioneret prostsektoren, men ikke uden sure miner fra postkuskene, hvis arbejde er reduceret til større pakker.

Helium er en ekstrem handelsvarer, og især Amerika har tjent godt på heliumminerne, der faktisk er mere værd end guld.

Doctor Nerf (Kun kendt under dette navn), der i sin tid opfandt de genanvendelige patroner, var en ung prodige af Richard Jordan Gatling, en amerikansk våbenspecialist. Doctor Nerf har uden skam i livet produceret millioner af disse våben, og de fleste nationer har investeret i denne teknologi. Hans efterfølger, Nerf Jr., har endda udvidet produktionen med flere våbentyper og er ubestridt den mest udbredte våbenproducent i 1898.

Den religiøse verden er i opbrud. Det teknologiske fremskridt, har gjort at den kristne kirke har måtte genopfinde sig selv. Kreationisme er flasket op på denne teknologiske verden og har fået stor indflydelse på de unge kristnes hverdag. Den traditionelle kristne kirke har isoleret sig og forsager alt teknologi, men uden held, da Paven i Vatikanet personligt har støttet op om Kreationismen. (Nogen vil dog påstå at Paven gør således for at sikre sig popularitet.)

Fordi verden er blevet mindre er der blevet åbnet godt op for handle og samarbejde mellem Europa, Asien og Rusland. Buddhisme, Islam, Hinduisme og Tauisme er accepterede religioner blandt de fleste lande nu til dags.

Moden i Zarinaens udgave af 1898 er meget selvstændig, men bærer selvfølgelig præg af sine Victorianske rødder, om end der efterhånden også ses et Edwadiansk præg hos trendsætterne. Der er plads til at skille sig ud, og mange skilter med deres overbevisning og især deres rigdom. Verden er inspireret af det eksotiske asien, med smukke farver og dyre tekstiler. Samtidig er det vilde Amerika også en inspirationskilde – skind er blandt andet på mode igen, kombineret især med læder og brunlige, gullige og metalliske farver.