Individuelle Grupper

Dette er C rollernes individuelle grupper (For det meste to spillere sammen) som ligesom A og B roller har deres egen agenda med deltagelse til Paris International. C rollernes individuelle grupper bærer præg af ikke at indeholde helt lige så meget information, og kan være mere fleksible end A og B rollerne.