C-Roller

C-rollerne er de karakterer, vi sidst fylder ud rent praktisk, og det er derfor karakterer, der ikke kommer til at have inkorporeret en direkte plotbærende funktion. De fleste er personlige tjenere, tilskuere og andre lignende, stemningsskabende roller, og de fleste er tillæg til A- og B-roller. Det betyder, at man skal være klar på at skabe en del spil for sig selv eller evt. sammen med den spiller, man er tilknyttet blandt A- og B-rollerne, hvis man får en C-rolle.