Dana Alen (optaget)

Profession: Assistent og veninde til Hertug Levis Hutcheson Fennerty III

Nationalitet: Australien

Dana er en kvinde, der med sit dejlige smil og lidt forsigtige fremgangsmåde kan varme alle hjerter – Levis Fennertys inkluderet. Hun arbejder under ham som assistent, men er lige så klog som han, og de to har et meget ligeværdigt forhold – noget Levis Hutcheson Fennerty ikke har med mange. Dana er fra middelklassen og er blevet assistent til hertugen ved et tilfælde, men hun udnytter dette til fulde bag en facade af uskyldig, undertrykt ydmyghed. Dana Alen vil Levis det bedste, og når Hertugen har kastet sig ud i en diskussion, som ikke altid udvikler sig civilt, er Dana altid den, der kan få ham ned igen. Dana deler Levis’ billede på overmennesket som vejen frem for revolutionen og er overbevist om, at Gud er fejlbarlig, og at mennesket må rette på disse fejl.

Hvad kan der forventes af spil som Dana Alen?
Meget tæt spil med Hertug Levis Hutcheson og mulighed for at være plottende i baggrunden. Man skal som spiller ikke ønske at være i spotlightet, men i stedet have lyst til at prøve at plotte lydløst. Det kræver også, at man er klar på at spille en relation af mere intim karakter (Så meget som spillerne internt bliver enige om) og ikke har det dårligt med at være en smule undertrykt.

Klam-O-meter:
Gul